Våbenhistorisk tidsskrift

Våbenhistorisk Tidsskrift er selskabets medlemsblad. Tidsskriftet udkommer normalt 7 gang om året, ultimo i månederne februar, marts, maj, august, september, oktober og november.

Tidsskriftet indeholder både foreningspolitisk og fagligt stof, men med hovedvægten på det faglige.

Vaabenhistorisk Selskabs medlemsblad har eksisteret lige siden 1934, selskabet blev oprette i 1932.

I årene 1934 til 1967 hed medlemsbladet ”Meddelelser fra Vaabenhistorisk Selskab”. Bladet var således primært et medlemsblad med foreningspolitisk stof, men dog også med nogle få våbenhistoriske og tekniske artikler. 

Fra 1968 til 1970 kom det til at hedde ”Våbenhistorisk Tidsskrift, meddelelser”. Der havde i flere år været et ønske om, at give meddelelserne en probat ansigtsløftning og i langt højere grad, at kunne bringe mere fagligt stof end tidligere.

”Våbenhistorisk Tidsskrift” ser derfor dagen lys for første gang i 1968 og er, godt nok med stor teknisk og kvalitetsmæssig udvikling, det tidsskrift som vi har i dag. 

vht 2014 7

Meddelelserne fortsatte dog med at udkomme helt frem til 1970, af praktiske og økonomiske årsager. Der udkom derfor i en periode på 3 år både meddelelserne, 7 gange om året, og et tidsskriftet 4 gange om året. Fra 1971 blev de lagt sammen og herefter udkom tidsskriftet normalt med 7 numre om året.

Samtidig med udgivelsen af tidsskriftet, som medlemmerne og abonnementerne modtager med posten, udkommer tidsskriftet også i elektronisk form. Den elektroniske udgave kan downloades fra hjemmesiden i form af et PDF dokument, men den service er kun for medlemmerne. Alle ”Meddelelser” og Tidsskrifter er helt fra start af, skannet og kan downloades.