Så nærmer vi os Samlermessen nu på Søndag den 13. november i Rødovrehallen.

Som sædvanlig er der mange Stadeholdere der ser frem til en god dag hvor Messens gæster får mulighed for at erhverve en ny ting til samlingen.

Billet og adgang til Messen er i år lidt anderledes i forhold til de øvrige år.

Billet koster kr. 60,- og gælder samtidig som medlemskab af Vaabenhistorisk Selskab resten af 2022.

I køen og ved indgangen udleveres en blanket der i udfyldt stand afleveres ved kasserne ved indgangen.

Vi ser frem til en god messe.

 

Til sælgere og udstillere på:

Antik Militaria- og Samlermesse den 13. november 2022 fra kl. 10.00 til 16.00.

Du skal læse hele brevet, før du bestiller borde til samlermessen.

Tilmelding:

For at imødekomme myndighedernes krav vil der kun være adgang for medlemmer af Våbenhistorisk Selskab.

Sælgere, udstillere og besøgende, som ikke er medlem af Våbenhistorisk Selskab, kan tegne medlemskab for resten af året.
Når du bestiller et eller flere borde – melder du samtidig dig og eventuelle hjælpere ind i Våbenhistorisk Selskab for resten af år 2022.

Medlemskab for sælgere, hjælpere, udstillere og besøgende udgør kr. 60,-.

Pris for eet bord kr. 600,-. Efterfølgende borde kr. 500,-. Stadelejet dækker 2 udstillere for de første 2 borde
og herefter én hjælper pr. efterfølgende bord. Bordet måler 180 x 80 cm.

Har du betalt fuldt kontingent til Våbenhistorisk Selskab for år 2022 er prisen for første bord kr. 500,-

og kr. 400,- for andet bord. Bord 3 og efterfølgende borde kr. 500,-.

I forbindelse med din bestilling modtager du en kvitteringsmail for modtagelsen af din tilmelding.
Bestillingen er først endelig, når Messeledelsen har behandlet og godkendt din tilmelding.
Du vil efterfølgende modtage en mail fra Messeledelsen med nærmere oplysninger

Selskabet forbeholder sig ret til at afvise uønskede udstillere / hjælpere.

Der må ikke reklameres for andre foreninger, forretninger eller arrangementer uden messeledelsens forudgående tilladelse.

Krav til stadeholdere:

Husk, at alle stadelejere skal skilte med navn og adresse. Handlende må ikke foretage opkøb og videresalg
eller sælge genstande, der er opkøbt andet sted, end det forretningssted bevillingen er knyttet til.

Handlende skal medbringe kopi af bevillingen samt den af politiet autoriserede købs- og salgsbog.

Private kan sælge momsfrit på messen ved privat salg under kr. 50.000,- årligt – eller over dette beløb ved ophør af samling – totalt bortsalg eller salg af dødsbo.

Du skal selv sørge for nødvendige forsikringer for dig, dine hjælpere og medbragte effekter.

Vilkår for håndtering af våben:

Alle blankvåben skal være fastgjort med stålwire. Wiren skal fastgøres til bordben eller lignende og låses med hængelås.
Du kan vælge en lang gennemgående stålwire, flere korte eller en kombination af begge fastgørelsesmåder. Blankvåben, som ikke kan fastgøres med wire, skal være under aflåst glas og ramme.

Blankvåben placeret uden for publikums rækkevidde er tillige en mulighed. Besøgende må ikke opholde sig i området bag ved eller mellem sælger- og udstillerborde.

Håndskydevåben, pistoler, revolvere og signalvåben skal være under glas i sikringsmontre. Rifler og lignende skal være ekstra solidt fastgjort med stålwire i stativer og aflåst med hængelås.
Stativerne skal være udenfor publikums umiddelbare rækkevidde.

Der vil være vagt i hallen fra lørdag til søndag. Søndag den 13. november vil der være autoriseret Vagtselskab i hallen.

Våben- og andre polititilladelser:

Private sælgere skal medbringe relevante tilladelser til de våben og effekter, de sælger. Tilladelserne skal på forespørgsel fremvises til messeledelsen.
Manglende tilladelser til fremviste effekter kan medføre, at stadet lukkes.

Det er et vilkår for deltagelse i messen, at sælger ved hver eneste handel direkte sikrer sig, at køber har den nødvendige tilladelse til at foretage det relevante køb.

Udenlandske købere skal fremvise gyldige danske våbentilladelser, for at et køb kan gennemføres.

På messen kan sælges blankvåben, forladeskydevåben, skydevåben fra før 1890 samt de fra våbenloven undtagne skydevåben med modelår efter 1890 –
eksempelvis dansk gevær m/1889 og karabiner af samme model.

På messen må der ikke forefindes skydevåben på enkelttilladelse, ulovlige ammunitionsdele, deaktiverede skydevåben eller andre våben
og effekter, som er omfattet af forbud i våbenloven, eksempelvis knojern, butterfly-knive m.m.

Såfremt der måtte opstå tvivl om, hvorvidt et våben/genstand må sælges på messen afgøres dette endeligt
og alene af messeledelsen – alle henstillinger fra messeledelsen skal umiddelbart efterkommes.

Overholdes disse vilkår ikke - vil stadet straks blive lukket – og sælger bortvist fra messen.

Adgang til hallen:

Sælgere og udstillere vil få adgang til hallen fra lørdag kl. 17.00. Der vil være vagt i hallen natten til søndag. Udstillerne skal selv forsikre deres udstillings-/salgsgenstande m.m.

Søndag kl. 7.00 vil der være adgang til hallen for udstillere, sælgere og deres hjælpere. Personer der ikke har adgangstegn vil blive bortvist. Man kan ikke købe sig til separat adgang til hallen inden søndag kl. 10.00.

Mad og drikkevarer kan købes i hallens cafeteria/cafe. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes.

Ovennævnte betingelser for din deltagelse i messen forudsættes læst før din tilmelding.

Vi må tage forbehold for ændringer til ovenstående.

Eventuel telefonisk kontakt vedrørende ovenstående kan ske hverdage mellem klokken 19-20, på telefon 61 66 24 33 - eller send en mail til messeledelsen via nedenstående kontaktformular:

Har du spørgsmål til messeledelsen? Så send en mail via denne kontaktformular

Ønsker du at tilmelde dig til VHS Samlermessen? Så kan du tilmelde dig via denne tilmeldningsformular.