Messen info

Medlemskab i Våbenhistorisk Selskab

 

Som medlem i Vaabenhistorisk Selskab modtager du Våbenhistorisk Årbog og 7 numre af Våbenhistorisk Tidsskrift hvert år. Endvidere kan du deltage i selskabets møder og foredrag, og du kan købe og sælge på selskabets formidlingssalg.

Som ny samler kan det være vanskeligt at få information og inspiration. Hos Våbenhistorisk Selskab kan du komme i kontakt med erfarne samlere og militær historikere, som kan inspirere dig til at komme videre med dit interesseområde eller samling.

Vaabenhistorisk Selskab er også en interesseorganisation som varetager dine interesser. Selskabet er høringsinstans i spørgsmål omkring våbenloven og selskabet deltager i internationalt samarbejde omkring dette.

Som medlem i Vaabenhistorisk Selskab har du en organisation i ryggen.

Som medlemmer i Vaabenhistorisk Selskab optages personer som er fyldt 18 år. Forinden du ansøger om medlemskab, er du velkommen til at deltage i vores møder et stykke tid, og hvis du ikke kender nogen medlemmer i Vaabenhistorisk Selskab er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi formidle kontakt til den nærmeste lokalgruppe.

Læs selskabets vedtægter. 

Du kan ansøge om medlemskab af selskabet ved at udfylde ansøgningsskemaNår du har udfyldt formularen sender du den ved at trykke på knappen "Send".

Hvis der er noget du er usikker på eller hvis du ønsker yderligere oplysninger, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os ved at klikke Kontakt.