Ansøg om medlemskab

  
Medlemskab koster 550 kr./årligt + 100 kr. i indmeldelsesgebyr.
Medlemskab uden for Danmark koster 100 kr. ekstra til dækning af udlandsporto.
 
Ekstra husstandsmedlemskab koster 50 kr./årligt pr. medlem (ingen indmeldelsesgebyr).  
 
Har du spørgsmål, så kontakt Steen Kjær på telefon 74 45 65 00.
 

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og alene brugt til at give Præsidiet det bedst mulige grundlag for at tage stilling til ansøgningen.